Dzisiaj otwarte: Galeria Handlowa 9:00 - 21:00, Hipermarket Auchan 7:30 - 22:00

Kalendarz Wydarzeń

Wystawa plenerowa Muzeum Krakowa

Data wydarzenia: 12.10.2021

Zapraszamy na Wystawę o Prądniku Białym!

Ma ona być medium zastanowienia się nad tym, czy istnieje tożsamość „prądniczan” i czy bogata historia tej przestrzeni jest wystarczającym spoiwem dla tworzenia współczesnej wspólnoty lokalnej w ramach krakowskości. Wystawa adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców Prądnika, ale także do młodzieży szkolnej i nauczycieli, osób zainteresowanych przeszłością, teraźniejszością i przyszłością miasta, naukowców, twórców kultury oraz turystów chcących dokładniej poznać historię Krakowa. 

Na planszach omawiane są zagadnienia związane z przestrzenią geograficzną dzisiejszej Dzielnicy IV, a także historie miejscowości znajdujących się na jej terenie ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i procesów historycznych.
Osobno omawiany jest fenomen, jakim był chleb prądnicki

Oprócz tematów związanych z historią samej osady, skupiono się na współczesności Prądnika Białego – na namyśle nad współczesną tożsamością mieszkańców Dzielnicy IV – czy historia osady, która nadała nazwę dzielnicy jest wystarczającym spoiwem dla współczesnej społeczności, zarówno dla zasiedziałych mieszkańców dawnych osad jak i mieszkańców nowych osiedli.