KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA AKCJI

Nazwa organizacji *  
Adres *  
Adres korespondencyjny *  
KRS / NIP / REGON *  
Osoba kontaktowa *  
Data przeprowadzenia akcji *  
Telefon *  
E-mail *  
Opis planowanych działań *  
Wybrany pion tematyczny *  
Osoby oddelegowane przez organizacje do prowadzenia działań w ramach akcji *  
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ceetrus Polska Sp. z o.o. treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Galerii Bronowice) pocztą elektroniczną. Akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie *

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail rodo@galeriabronowice.pl lub poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu wysyłki newslettera znajdą Państwo poniżej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
● Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, dalej zwany “Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: rodo@galeriabronowice.pl
● Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Galerii Bronowice) pocztą elektroniczną, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych, związanych z wysyłaniem tych treści.
● Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora i podmiotów prowadzących sklepy w Galerii Bronowice, polegający na realizacji działań marketingowych.
● Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
● Dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
● Przysługuje Państwu prawo do:
○ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
○ wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania Państwu treści marketingowych.
● Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
* Pola obowiązkowe

Nieczytelne? Zmień tekst.

Prosimy przepisać tekst z obrazka