Dzisiaj otwarte: Galeria Handlowa 9:00 - 21:00, Hipermarket Auchan 7:30 - 23:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Warunki ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze stron internetowych serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.centraauchan.pl oraz każdej z jego podstron danego Centrum handlowego lub Galerii handlowej (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. (dalej: Administrator danych).

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator danych oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych
Administrator danych przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez nich z Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem w przypadku złożenia oferty wynajmu powierzchni handlowej, realizacji przez Administratora danych reklamacji zgłoszonej w związku z działalnością Serwisu, publikowania komentarzy na stronie Moda i Blog, oraz – w zależności od udzielenia zgody – w celach przesyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

III. Prawo dostępu
1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich
1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

VI. Pliki cookies    
Administrator danych informuje, że Serwis korzysta z plików cookies służących do przechowywania informacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Administrator danych informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia tego oprogramowania zawierają instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

VII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności oraz przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Data: 25.05.2018 r.